BIBLIOTEKA WYDZIAŁU

Biblioteka Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych stanowi wyodrębnioną jednostkę Wydziału. Gromadzimy książki i czasopisma z zakresu tematyki kierunków studiów wchodzących w skład Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych. Biblioteka posiada  Czytelnię z księgozbiorem podręcznym oraz czasopismami bieżącymi polskimi i zagranicznymi. Czytelnicy mają możliwość korzystania z internetu oraz  fotografowania książek.  W razie potrzeby umożliwiamy wolny dostęp do księgozbioru stojącego w części magazynowej Biblioteki. Książki i czasopisma można  wypożyczać na krótki termin w celu kserowania lub korzystania w czasie zajęć dydaktycznych. Biblioteka posiada też mapy które udostępniamy Wykładowcom  jako pomoc w prowadzeniu zajęć. W Czytelni wykładane są do wglądu prace doktorskie przed obroną.

KATALOG BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UKSW

KATALOG BIBLIOTEKI NARODOWEJ

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach