AKTUALNOŚCI

GODZINY PRACY WE WRZEŚNIU 2018

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 28/08/18
24.09.-28.09.2018
Biblioteka WNHiS czynna w godz. 10:00-14:00
3.09.-14. 09.2018
 Biblioteka czynna w godz. 10:00- 14:00

GODZINY PRACY W LIPCU I SIERPNIU 2018

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 20/06/18

02.- 31.07.2018

CZYTELNIA CZYNNA   W GODZ: 10:00-14:00

01-31.08.2018 

BIBLIOTEKA NIECZYNNA.

 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UKSW i FILIA W KAMPUSIE WÓYCICKIEGO >>>

WAŻNE: OD 15.07. 2018 DO 30.08.2018.BIBLIOTEKA PRZYJMUJE TYLKO ZWROTY KSIĄŻEK. W TYM OKRESIE NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI WYPOŻYCZEŃ.

WAŻNE: W SIERPNIU NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI WYPOŻYCZEŃ I ZWROTÓW KSIĄŻEK. KSIĄŻKI, KTÓRYCH DATA ZWROTU WYPADA W SIERPNIU, SYSTEM BĘDZIE AUTOMATYCZNIE PRZEKIEROWYWAŁ DO ZWROTU NA WRZESIEŃ.

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 19/06/18

27. 06. 2018 ( środa) z powodu szkolenia Biblioteka będzie nieczynna.

W SYSTEMIE KOHA NOWY MECHANIZM ZAWĘŻANIA WYNIKÓW WYSZUKIWANIA POPRZEZ FILTRY

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 18/06/18

W katalogu bibliotek UKSW w systemie Koha dodany został nowy mechanizm zawężania wyników wyszukiwania poprzez filtry (fasety). Prócz funkcjonujących dotychczas filtrów takich jak: Autor, Temat czy Seria, pojawiły się nowe, dodatkowe filtry, np. Dzieło, Język, Data wydania czy Gatunek. Mamy nadzieję, że to wzbogacenie narzędzi wyszukiwawczych będzie pomocne naszym Czytelnikom w ich poszukiwaniach. Więcej >>>

NOWY KANAŁ DOSTĘPU DO E-ZASOBÓW

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 18/06/18

Dotychczasowy kanał autoryzacji do baz spoza sieci uczelnianej zostanie zamknięty 20.06.2018 r. Dostęp do elektronicznych baz danych spoza sieci UKSW będzie możliwy poprzez platformę -

https://pulpit.uksw.edu.pl

Aktualnie dostęp do baz JSTOR, MATH, MathSciNet, Web of Science i Wiley jest możliwy wyłącznie z terenu Uczelni.

 

KARTY OBIEGOWE

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 18/06/18

W celu uzyskania na karcie obiegowej poświadczenia o uregulowaniu wszystkich zobowiązań w Bibliotece Głównej, należy uprzednio rozliczyć się w Bbibliotece WNHiS . Więcej na temat kart obiegowych >>>

 

NOWA PUBLIKACJA W INSTYTUCIE SOCJOLOGII WNHiS

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 18/06/18

Zespół badawczy Katedry Socjologii Religii w Instytucie Socjologii UKSW, we współpracy z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, zrealizował w maju i czerwcu 2017 r. czwartą edycję ogólnopolskiego badania religijności młodzieży szkolnej i akademickiej. Poprzednio badania te odbywały się w latach 1988, 1998 oraz 2005. Warto zaznaczyć, że badanie z 2017 r. jest zasadniczą kontynuacją wcześniejszych analiz, których twórcami byli znamienici badacze, wywodzący się z lubelsko-warszawskiej szkoły socjologii religii: Władysław Piwowarski, Witold Zdaniewicz oraz Janusz Mariański. Prezentowana publikacja dostarcza nowych wiadomości na temat współczesnnych wyborów aksjologicznych młodzieży akademickiej, jest również platformą odniesienia do wyników uzyskanych w latach poprzednich. Wpisuje się zatem w postulat kontinuum pogłębionych badań socjologicznych, ukazujących współczesną specyfikę społeczną i jej zasadnicze cechy. Publikacja składa się z 450 stron materiału teoretyczno-empirycznego, który został przedstawiony w szesnastu opracowaniach tematycznych. Dodatkowo zaprezentowano dane statystyczne w postaci tabel korelacyjnych (aneks 1) oraz narzędzie badawcze (aneks 2). Zapraszamy do lektury!

Strony

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach